Xổ số miền Bắc thứ Hai hàng tuần_Xổ số miền Nam thứ Nam_Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần

{关键字}
04:47PM 04/11/2014
Bảo hộ lao động không còn là một khái niệm xa lạ đối với tất cả mọi người, nhất là những người làm trong lĩnh vực công nghiệp và phải làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Các trang thiết bị bảo hộ lao động được trang bị cho công nhân giúp bảo đảm an toàn trong khi làm việc và thực hiện những hoạt động lao động sản xuất. ...
{关键字}
05:38AM 03/11/2014
Y học là ngành bảo vệ sức khỏe của con người. Vì vậy bảo hộ lao động trong ngành y cũng là một trong những công tác được chú trọng hàng đầu bởi vì với những biện pháp  bảo hộ được những con người lao động trong ngành này cũng là bảo hộ được sức khỏe của toàn thể xã hội. Công tác bảo hộ lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và chăm s&oacu...
{关键字}
11:23AM 31/10/2014
Người lao động và những người sử dụng lao động là những người cần tài liệu và giáo trình về bảo hộ lao động nhất. Ngày nay khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển thì những việc tìm kiếm tài liệu đã không còn là vấn đề khó khăn nữa nhưng việc chọn lọc cũng vấp phải những bất cập. Để việc lựa chọn được hiệu quả và nhanh chóng cần ...
{关键字}
10:48PM 01/10/2014
Trong thời đại xã hội ngày càng phát triển như hiện nay, kéo theo nhu cầu về cung - ứng việc làm thì người ta không thể không đề cập tới một vấn đề đó là bảo hộ lao động. Chúng ta không thể phủ nhận vai trò cũng như lợi ích của đồ bảo hộ lao động. Đặc biệt là đối với những nghành nghề m...
11:33AM 01/10/2014
Được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25-12-2001 kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa X, Hiến pháp nước công hòa xã hội Việt Nam ban hành năm 1992 chỉ rõ: - Tại điều 56 quy định: Chế độ bảo hộ lao động, chính sách được Nhà nước ban hành. Thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi và chế độ bảo hiểm xã hội cũng như chế độ lương do Nhà nước quy định đối với những người làm công ăn lương và viên chức Nhà nước; đối với người lao động, khuyến khích thúc đẩy phát triển các hình thức bảo hiểm xã hội kh&aa...
09:22AM 30/09/2014
Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT: Hướng dẫn về nhiệm vụ, tổ chức thực hiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động trong cơ sở lao động. - Phạm vi điều chỉnh Về phân định trách nhiệm, tổ chức bộ máy, thống kê, báo cáo, lập kế hoạch, tự kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác bảo hộ lao động trong cơ sở lao động. - Đối tượng áp dụng Với tất cả doanh nghiệp, cơ sở, cơ quan có sử dụng lao động hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam trừ các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cơ quan hành chính nhà nước và các ...
09:16AM 30/09/2014
Hạch toán về chi phí bảo hộ lao động: Bộ Lao Động ban hành: - Thông tư 131- TTg ngày 4/4/1957 trong kế hoạch thu chi tài vụ xí nghiệp về vấn đề phân biệt một số chi phí.  - Thông tư 133- TTg ngày 4/4/195, thông tư số 434- TTg ngày 5/12/1959 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư số 3-LĐ-TT ngày 20/1/1959 trong đó: Quy định chế độ sự dụng kinh phí và các nguồn kinh phí thực thi trong các biện pháp vệ sinh công nghiệp, kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động. Từ các văn bản trên, hướng dẫn th&eci...
09:13AM 30/09/2014
Quy định về công tác cấp phát, bảo hộ lao động trong sản xuất: Phương tiện bảo hộ lao động là những dụng cụ cần thiết mà người lao động phải được trang bị để phục vụ cho công tác bảo hộ trong khi làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo vệ cơ thể khỏi các yếu tố độc hại, gây nguy hiểm trong quá trình lao động. Một số nguyên tắc cấp phát phương tiện bảo hộ lao động: - Thực hiện các biện pháp về kỹ thật an toàn, công nghệ, thiết bị, vệ sinh lao động để hạn chế hoặc loại trừ các tác hại của yếu tố độc hại, nguy hiểm đến mức an toàn nhất c&oacu...
09:08AM 30/09/2014
Báo cáo định kì về công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động trong cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp: Theo Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998 và Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08/03/2005 của Bộ Lao động - Thương Binh Xã Hội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ Y Tế quy định: Các đối tượng được nêu sau phải có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện báo cáo định kì về công tác bảo hộ lao động và an toàn lao...
11:16PM 12/09/2014
Thông tư 20/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về Kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------   Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2013 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ----------------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG           Căn cứ Luậ...
{关键字}
09:59AM 07/05/2013
  Thông tin tài liệu an toàn lao động - Bảo hộ lao động Quang Trung ...
04:17PM 24/04/2013
  Vài suy nghĩ về công tác an toàn lao động   Mỗi cán bộ, kỹ sư, công nhân viên, kỹ thuật viên, trước khi được giao nhiệm vụ công tác trên lưới điện đều bắt buộc phải qua huấn luyện an toàn, nắm vững các quy trình quy phạm, đồng thời khi thực hiện công việc cần trang bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị bảo hộ lao động như quần áo, mũ, găng tay, thảm cách điện, bút thử điện, phiếu công tác, phiếu giao nhiệm vụ cụ thể. Các thao tác cũng đã được tập dượt thuần thục trước khi triển khai công việc . ...
{关键字}
08:57PM 19/06/2012
Một số tiêu chuẩn An toàn điện theo - Theo cục an toàn lao đông ...