Xổ số miền Bắc thứ Hai hàng tuần_Xổ số miền Nam thứ Nam_Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần

Cập nhật ngày: 30/09/2014 09:08AM

Báo cáo định kì về công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động trong cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp:

Theo Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998 và Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08/03/2005 của Bộ Lao động - Thương Binh Xã Hội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ Y Tế quy định: Các đối tượng được nêu sau phải có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện báo cáo định kì về công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động, cụ thể:

- Các doanh nghiệp trực thuộc Nhà nước 
- Cơ sở sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp, dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế khác.
- Các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp
- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
- Các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc tổ chức chính trị xã hội, cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc đoàn thể nhân dân, công an nhân dân, lực lượng quân đội nhân dân.

Nhằm góp phần thực hiện tốt các báo cáo định kì, đẩy mạnh công tác thống kê về bảo hộ lao động và an toàn lao động trên địa bàn thành phố, Sở LĐ - TBXH đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng như các doanh nghiệp triển khai thực hiện báo cáo đinh kỳ 2 lần 1 năm và gửi về Thanh tra Sở LĐ- TBXH thành phố Hồ Chí Minh:

- Địa chỉ: Quận 10, phường 11, số 378/3 đường Điện Biên Phủ
- Số điện thoại: 38.344.357 hoặc 38.343.623
- Thời gian: Với báo cáo 6 tháng phải thực hiện trước ngày 10 tháng 7 hằng năm và với báo cáo cả năm sẽ là trước ngày 15 tháng 1 của năm sau.

Tất cả các trường hợp không thực hiện báo cáo định kì và thống kê về an toàn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Chính Phủ tại Nghị định 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 sẽ bị xử lý về hành vi vi phạm pháp luật lao động, áp dụng khung xử phạt từ mức 5.000.000 VNĐ đến 10.000.000 VNĐ.

 

 

Tin mới

Các tin khác