Xổ số miền Bắc thứ Hai hàng tuần_Xổ số miền Nam thứ Nam_Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần

Cập nhật ngày: 08/10/2014 01:48PM

Trong quá trình tiến hành sản xuất, yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mức độ tiêu hao sức lực và trí lực của người lao động phụ thuộc vào hai nhóm nhân tố chính, đó là tính chất công việc và tình trạng vệ sinh môi trường làm việc. Cải thiện tình trạng vệ sinh môi trường làm việc qua đó góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm chính là mục tiêu chủ yếu của công tác bảo đảm an toàn bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp. Xuyên suốt quá trình lao động tạo ra của cải vật chất cho xã hộ, luôn phát sinh những mối nguy hiểm và rủi ro khi phải tiếp xúc với trang thiết bị, máy móc, công cụ và môi trường... có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng làm cho người lao động có thể bị tai nạn hoặc mắc bệnh nghề nghiệp. Do vậy, làm thế nào để hạn chế được tai nạn lao động đến mức thấp nhất là vấn đề được đặt ra.

{关键字}

công tác an toàn và bảo hộ lao động

 

Công tác an toàn và bảo hộ lao động là gì ?

- Do yêu cầu của sản xuất và gắn liền với quá trình sản xuất nhằm bảo vệ yếu tố năng động, bảo hộ lao động trước hết là phạm trù sản xuất, người lao động là nhân tố quan trọng nhất của lực lượng sản xuất. Mặt khác, bên cạnh việc chăm lo sức khoẻ của người lao động mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người thì công tác bảo hộ lao động mang lại còn có ý nghĩa vô cùng lớn lao là thể hiện tính nhân đạo. Đây là môn khoa học nghiên cứu các vấn đề hệ thống các văn bản pháp luật, các biện pháp về tổ chức kinh tế-xã hội và khoa học công nghệ để cải tiến điều kiện lao động nhằm:
• Bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người trong lao động.
• Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
• Bảo vệ môi trường lao động nói riêng và môi trường sinh thái nói chung góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

{关键字}

an toàn và bảo hộ lao động

- Trong công tác an toàn và bảo hộ lao động, có thể thấy rõ ba tính chất cơ bản: tính pháp lý, tính khoa học, tính quần chúng luôn gắn bó mật thiết với nhau cũng như tất cả các tính chất trên được phản ánh đầy đủ và rõ nét trong nội dung của công tác bảo hộ lao động.

Tin mới

Các tin khác