Xổ số miền Bắc thứ Hai hàng tuần_Xổ số miền Nam thứ Nam_Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần

 

Tai nạn lao động:

 

Là sự cố không may xảy ra trong quá trình lao động gắn liền với người thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ lao động, gây tai nạn làm tổn thương, làm ảnh hưởng sức khoẻ con người, làm giảm khả năng lao động hay làm chết người.


Phân loại tai nạn lao động

 • Chấn thương. Là tai nạn mà kết quả gây nên:

 • Những vết thương, hay:

 • Huỷ hoại một phần cơ thể người lao động,

làm tổn thương:

 • Tạm thời, hay:

 • Mất khả năng lao động vĩnh viễn, hay thậm chí:

 • Gây tử vong.

Có tác dụng đột ngột.

 • Nhiễm độc nghề nghiệp. Là sự huỷ hoại sức khoẻ do tác dụng của các chất độc xâm nhập vào cơ thể người lao động trong điều kiện sản xuất.

 • Bệnh nghề nghiệp. Là sự :

 • Làm suy yếu dần sức khoẻ, hay:

 • Làm ảnh hưởng đến khả năng làm việc và sinh hoạt của người lao động,

do kết quả tác dụng của:

 • Những điều kiện làm việc bất lợi (tiếng ồn, rung động, ...) hoặc do:

 • Thường xuyên tiếp xúc với các chất độc hại (sơn, bụi, ..).

Có tác dụng dần dần và lâu dài.


Nguyên nhân tai nạn lao động

Những nguyên nhân gây ra tai nạn lao động chủ yếu thểhiện ở:

 • Điều kiện LĐ.

 • Các yếu tố môi trường LĐ.

 • Các hình thức vệ sinh an toàn LĐ.

Phân tích nguyên nhân tai nạn lao động

Kỹ thuật an toàn là hệ thống các biện pháp, phương tiện, tổ chức và kỹthuật nhằm phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương sản xuất đối với người LĐ.

Những đặc trưng tai nạn lao động
Phân tích tác động

    Là phương pháp mô tả và đánh giá những sựcố không mong muốn xảy ra. VD: tai nạn LĐ, tai nạn trên đường đi làm, bệnh nghề nghiệp, sự cốcháy nổ, ...


Phân tích tình trạng

    Là phương pháp đánh giá chung tình trạng an toàn và kỹ thuật an toàn của hệ thống LĐ, quan tâm khả năng xuất hiện những tổn thương, khả năng dự phòng trên cơ sở những điều kiện LĐ và những giả thiết khác nhau.

 

Các bài viết liên quan: Giày da bảo hộ lao động | Găng Tay bảo hộ lao động | Mũ Bảo hộ lao động | Lưới che chắn công trình  | Kính bảo hộ lao động