Xổ số miền Bắc thứ Hai hàng tuần_Xổ số miền Nam thứ Nam_Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần

Máy móc có hiện đại, tân tiến thì cũng chỉ là công cụ hỗ trợ con người trong việc lao động sản xuất sản phẩm. Người lao động vẫn phải làm việc trong nhiều điều kiện khắc nghiệt, môi trường làm việc nguy hiểm, nhiều chất độc hại cần đảm bảo công tác bảo hộ lao động

Ý nghĩa và tính chất của công tác bảo hộ lao động?

 

{关键字}

Ý nghĩa công tác bảo hộ lao động?

Bảo hộ lao động giúp bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động, thể hiện tính nhân đạo của con người, do đó thúc đẩy hiệu suất công việc, dẫn đến nền kinh tế phát triển.

Đây là nhiệm vụ không thể thiếu của bất kể ngành nghề nào: xây dựng, y tế, sản xuất....

Xây dựng được đội ngũ nhân lực về số lượng và thể chất.

Không những thế, bảo hộ lao động là chủ trương, pháp lý của Đảng và Nhà Nước, bắt buộc tất cả người sử dụng lao động và người lao động phải thực hiện đúng đắn.

 

 {关键字}

 

Tính chất của công tác bảo hộ lao động?

-         Mang tính chất pháp lý: Được quy định trong luật pháp của Nhà Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Theo điều 26 Hiến pháp quy định: “Nhà nước ban hành chính sách, chế độ bảo hộ lao động. Nhà nước quy định thời gian lao động, chế độ tiền lương, nghỉ ngời và chế độ bảo hiểm xa hội đối với công nhân viên chức nhà nước và những người làm công ăn lương” nên mọi cơ sở sản xuất, chế biến đều phải có trách nhiệm tham gia và thực hiện.

-         Mang tính chất Khoa Học – Kĩ Thuật: Bảo Hộ Lao Động nhằm loại bỏ các yếu tốt nguy hiểm tới người lao động. Tận dụng thành quả của khoa học kĩ thuật vào công tác bảo hộ lao động. Không chỉ có kĩ thuật mà còn phải hiểu biết về tâm lý lao động, thẩm mỹ công nghiệp, xã hội học lao động. Do đó nó mang tính tổng hợp KH - KT

 

-         Mang tính chất quần chúng: Đối tượng được bảo hộ lao động là người sử dụng lao động đến người lao động, bảo vệ quyền lợi và hp của mọi người, mọi nhà, nên đây được coi là hành động nhân đạo